Werkgroepen Kerspelkerk

Werkgroepen Kerspelkerk

Verschillenden werkgroepen van vrijwilligers uit Netterden hebben als doel een nieuwe invulling te geven aan de Sint Walburgiskerk. De kerk is officieel aan de erediensten onttrokken en daarmee zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan.

De verschillende werkgroepen proberen nieuwe initiatieven te ontplooien in de eeuwenoude kerk van Netterden.

 • Meer traditionele activiteiten

 • Vieringen:

  • streven is bijna maandelijks een levensbeschouwelijke viering te faciliteren. Zo'n viering kan heel divers zijn en is niet per se een katholieke viering. Wel wordt geprobeerd een aantal traditionele vieringen hierbij in stand te houden.

   • Maria viering

   • Traditionele kermis met processie

   • Einde schooljaar

   • Start voetbal seizoen

   • Knollenkermis met kranslegging

   • Viering met aandacht voor Aller Zielen / Aller Heiligen

   • Kerstviering

   • Paasviering

   • Vieringen zullen verder aangevuld worden met een aantal gebedsdiensten

  • Op deze manier komen we tot zo'n 10 vieringen per jaar die soms wat traditioneler zullen zijn maar ook vaak een anders beleven karakter zullen hebben. Sommige vieringen zullen volledig door de nieuwe initiatiefgroep worden vormgegeven. Voor ander vieringen zullen we proberen leken te benaderen die meer gericht zijn op de wat traditionelere gebedsvieringen. Het is de bedoeling dat het koor zoveel mogelijk betrokken blijft bij de invulling van de vieringen.

  • Kerkelijke huwelijken zijn in de Sint Walburgiskerk niet meer toegestaan. Daarentegen is het nu wel mogelijk een burgerlijk huwelijk te sluiten. Dit geschiedt dan door een trouwambtenaar van de burgerlijke stand. Het prachtige pittoreske kerkje is een prachtig decor voor een dergelijke huwelijksvoltrekking met op loopafstand twee totaal toegeruste horecagelegenheden voor een eventuele voortzetting van de feestelijkheden.

   • Uitvaarten in onze kerk blijven mogelijk, er zal tijdens deze vieringen geen communie-uitdeling meer plaats vinden. Dit is niet meer toegestaan omdat de kerk aan de eredienst is onttrokken. Een uitvaartviering volgens verdere Katholieke tradities blijft echter wel mogelijk. Mensen met een andere levens- overtuiging mogen nu ook gebruik maken van het gebouw en een uitvaart op eigen wijze vormgeven. Daarnaast mag er dan ook begraven worden op de plaatselijke begraafplaats in Netterden. "Stichting Kerspel Sint Walburgis" streeft er dan ook naar dat de kerk weer een gemeenschapshuis wordt voor alle inwoners van Netterden.

 • Nieuwe activiteiten

  • Werkgroepen Kerspelkerk zijn op zoek naar nieuwe activiteiten om het kerkgebouw een multifunctionele uitstraling te geven.

 • Burgerlijk Huwelijk

 • Uitvaarten

 • Jubilea/Recepties

 • Rondleidingen

 • Bedrijfspresentaties

 • Concerten

 • Dagelijkse openstelling

  • Museale functie

 • Oefenruimte