Burgerlijk Huwelijk

Kerkelijke huwelijken zijn in de Sint Walburgiskerk niet meer toegestaan. Daarentegen is het nu wel mogelijk een burgerlijk huwelijk te sluiten. Dit geschiedt dan door een trouwambtenaar van de burgerlijke stand. Het prachtige pittoreske kerkje is een geweldig decor voor een dergelijke huwelijksvoltrekking met op loopafstand van enkel een 10 tal meters, twee totaal toegeruste horeca gelegenheden voor een eventuele voortzetting van de feestelijkheden.

  • Wilt u zich aanmelden voor een Burgerlijk Huwelijk in dit prachtige romantische gebouw neem dan contact op met:

  • In overleg is er van alles mogelijk.

   • Voor de muzikale omlijsting kan u eigen zangers meenemen

   • Piano, kerkorgel en geluidversterking is aanwezig, ook is er een mogelijkheid voor het afspelen van CD's

   • Wanneer u het plaatselijke koor wilt benaderen, dan kunnen we u daarmee in contact brengen.

   • Het koor beschikt over een uitgebreid modern repertoire.