Financiële verantwoording 2015

Jaarverslag van de Stichting Kerspelkerk St. Walburgis te Netterden

 

Toelichting

De Jaarlijkse Stichting Bijdrage waaraan een groot deel van de inwoners van Netterden doneert heeft in 2014 € 3.363,60,-- opgebracht. Verder hebben wij via eenmalige donaties € 9.181,26,- ontvangen. Tot de eenmalige donaties rekenen wij ook de gelden uit de kist die we altijd bij de openstelling van de kerk neerzetten. Eveneens rekenen we daartoe alle gelden die via inzamelingen of andere verrichtingen worden opgehaald. Tot slot is nog een bedrag van € 574,08,-- aan rente op onze spaarrekening ontvangen. De inkomsten over 2014 bedroegen in het totaal € 13.118,94.

De totale uitgaven over 2014 bedroegen € 39.458,74. Het grootste deel van dit bedrag is gestort op de bouwrekening van het restauratiefonds, als bijdrage aan de restauratie. Minder dan € 200,- van alle uitgaven is besteed aan verzekeringskosten en bankkosten. De dagelijkse exploitatiekosten van de stichting kunnen zo laag blijven omdat in alle andere benodigdheden kosteloos wordt voorzien.

Dit jaar heeft de stichting een grote bijdrage gedaan aan de restauratie. De restauratie is in november 2014 financieel afgewikkeld. Ook na de restauratie had en heeft de stichting nog een stevige financiële basis. In totaal heeft de stichting per 31 december 2014 € 45.987,83 op haar bankrekening staan.

Het is misschien goed ter herinnering, dat voorafgaand aan het project sprake was van een begrotingstekort van € 100.000,-. De stichting had de inspanningsverplichting dit bedrag bij elkaar te krijgen. De stichting heeft in totaal, vanaf haar eigen bankrekening € 39.269,45 bijgedragen aan de restauratie. Deze bijdragen zijn volledig in 2014 gedaan. In 2012, 2013 en 2014 hebben wij ook substantieel bijgedragen aan de nieuwe CV-ketel en de nieuwe hekwerken, maar deze bijdragen vallen buiten de begrote restauratiekosten.

Daarnaast was een bedrag van € 30.000,- aan de stichting toegezegd voor de restauratie. Dit bedrag is door omstandigheden niet op de rekening van de stichting gestort, maar direct aan de Verrijzenisparochie voldaan. In overleg is dit bedrag vervolgens in mindering gebracht op de inspanningsverplichting van de stichting. Daarmee had de stichting in totaal € 69.269,45 bijgedragen aan de restauratie. Er restte dus nog een bedrag van ruim € 30.000,-, maar ook dit bedrag is in mindering gebracht op de inspanningsverplichting van de stichting. Enerzijds omdat een grote bijdrage van een cultureel/religieus fonds zeer waarschijnlijk uiteindelijk niet werd gedaan, vanwege de bekendmaking door de Verrijzenisparochie dat de Walburgiskerk zal worden gesloten. Anderzijds bleek het begrotingstekort iets lager dan € 100.000. Kortom we hebben op voornoemde wijze aan onze inspanningsverplichting voldaan, hetgeen is goed bevonden door de Verrijzenisparochie.