Donaties

"Stichting kerspelkerk Sint Walburgis" te Netterden is een geheel onafhankelijke Stichting met een AMBI status.

De Stichting is eigenaar van de Sint Walburgiskerk met bijbehorende begraafplaats. Ze is ondermeer actief inzake het onderhoud van deze prachtige monumentale Kuyperskerk die in 2013 een rigoureuze binnen restauratie heeft ondergaan. Om dit prachtige kerkje in goede staat te kunnen onderhouden is er veel geld nodig. U kunt donateur worden van deze Stichting door jaarlijks een vaste bijdrage te doneren. Hiermee krijgt u voordeel wanneer u gebruik wilt maken van de faciliteiten inzake dit kerkgebouw. Raadpleegt u voor de voordelen de tarievenlijst op deze site. Natuurlijke is het ook mogelijk een éénmalige donatie of schenking te doen . Mocht u hier meer over willen weten dan kunt u ook contact opnemen met de stichting. Wanneer u spontaan een donatie willen doen dan kan dat ook.

  • rekeningnummer: NL62RABO0116138009

  • Ten name van: St.Kerspelkerk Walburgis

Maar u kunt ook deze onderstaande doorlopenede SEPA machtiging invullen en opsturen of mailen aan het secretariaat.

Formulier machtiging donateurschap Kerspelkerk.pdf