Home

17 april 2022 om 10:00 uur Paasviering Walburgiskerk Netterden m.m.v. het Gemengd Koor Netterden

Pasen, het is een eeuwenoud feest. Feest van de hoop op een nieuw begin. Feest van de lente en de vruchtbaarheid. Feest van water en vuur als tekens uit een ver verleden die ons willen aanzetten tot het vieren van het Paasfeest.

Op zondag 17 april om 10:00 uur willen we samen met u het paasfeest vieren waarbij het Gemengd Koor voor de muzikale omlijsting zal zorgen. Na afloop is er gelegenheid voor een kop koffie. U bent van harte uitgenodigd.

Werkgroep Anders Be-Leven
De Sint Walburgiskerk is dagelijks geopend:

 • 1 april t/m 30 september van 10:00 tot 16:00 uur.

 • 1 oktober t/m 31 maart van 10.00 tot 15.00 uur.

  • Alleen het torenportaal en de Piëtakapel zijn toegankelijk

  • Er kan een kaarsje worden gebrand voor een dierbare

  • Voor het aanmelden van rondleidingen klikt u hier.

  • Maandelijks zijn er vieringen in deze mooie kerk, voor de agenda klikt u hier.

 • Voor het opgeven van gebedsintenties klikt u hier

Inleiding

Het kerspelkerkje in Netterden dateert ergens van rond het jaar 1200. Deze kerk heeft in 1876 een totale verbouwing ondergaan door de beroemde architect Pierre Cuypers, bekend van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. In 2013 en 2014 heeft er mede door een riante subsidiebijdrage van de provincie Gelderland een grondige binnenrestauratie plaats gevonden. Het interieur is dan ook in authentieke stijl geretoucheerd zoals Cuypers dat indertijd bedoeld heeft. De volgende video geeft een goede reconstructie van hoe het restauratie proces heeft plaats gevonden met het uiteindelijke overweldigende resultaat.

Klik hier voor volledig beeldweergave

De kerk heeft tot 25 februari 2018 nog dienst gedaan als Katholieke parochiekerk maar door de ontkerkelijking in de gehele westerse wereld heeft ook dit Kathedraaltje er niet aan kunnen ontkomen dat het aan de eredienst werd onttrokken.

Al rond de laatste eeuwwisseling werd al snel duidelijk dat het traditionele Katholieke geloof het moeilijk zou gaan krijgen. Dat kerksluitingen eraan zaten te komen werd inwoners van het dorp Netterden al snel duidelijk. Hierop anticiperend werden initiatieven genomen om een stichting in het leven te roepen die machtig zou zijn om het eigendomsrecht van deze kerk te kunnen verwerven, maar nog belangrijker de binding van deze kerk voort te zetten met de gemeenschap van Netterden naar nieuwe moderne maatstaven, waarbij het vooral van belang is dat het gebouw als gemeenschapshuis wordt gezien voor tal van maatschappelijke activiteiten in en rond het dorp Netterden. De Stichting Kerspelkerk St. Walburgis Netterden is dan ook de grondlegger om hier een nieuw begin te maken.