Uitvaarten

Uitvaarten in onze kerk blijven mogelijk. Er zijn twee varianten:

1. De meer traditionele Katholieke uitvaarten

2. De alternatieve uitvaart/afscheidsbijeenkomst.


 1. Traditionele kerkelijke uitvaart melden:

   • Melden van een kerkelijke uitvaart kan bij de weekwacht van de Maria Laetitia Parochie.

   • Wanneer er dringend pastorale zorg nodig is, zoals ziekenzalving, ziekenzegen kunt u via dit telefoonnummer daarvoor contact krijgen met een van de pastores.

    • Telefoon nr: 0315-82 03 99

   • De Stg. Kerspelkerk Sint Walburgis regelt de zaken rond het kerkgebouw en de begraafplaats in Netterden

  • Advies aan de begrafenisondernemer is om zowel de weekwacht als ook de Stg. Kerspelkerk Sint Walburgis goed op de hoogte te houden en van informatie te voorzien.

  • Er zal tijdens deze vieringen geen communie uitdeling meer plaats vinden. Dit is niet meer toegestaan omdat de kerk aan de eredienst is onttrokken. Een uitvaartviering volgens verdere Katholieke tradities blijft echter wel mogelijk. Bij deze uitvaart zullen geen mensen meer voorgaan vanuit het pastorale team. Voorgangers zullen louter en alleen bestaan uit vrijwilligers aangestuurd vanuit de Maria Laetitia parochie. Wanneer familie het heel erg belangrijk vindt dat er een pastor voorgaat in de uitvaartviering, dan is er een mogelijkheid de uitvaart te laten plaats vinden in één van de hoofdkerken Ulft, en voor zolang als het duurt, de kerk van Gendringen. Begraven op de plaatselijke begraafplaats in Netterden kan altijd.

 1. Alternatieve uitvaart/afscheidsbijeenkomst melden:

  • Melden van een alternatieve uitvaart/afscheidsbijeenkomst kan bij de Stg. Kerspelkerk Sint Walburgis.

   • Mensen met een andere levens overtuiging kunnen nu gebruik maken van het gebouw en een uitvaart op eigen wijze vormgeven. Daarnaast kan er dan ook begraven worden op de plaatselijke begraafplaats in Netterden. "Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis" streeft er dan ook na dat de kerk een gemeenschapshuis wordt voor alle inwoners van Netterden.

  • In de voorbereiding voor een dergelijke viering zal er een samenspel zijn tussen familie, begrafenisondernemer en de stichting om zo op eigen wijze invulling te geven aan een dergelijke uitvaart/afscheidsbijeenkomst.

Algemeen:

 • Overluiden:

   • Voor zowel de Katholieke als ook de Alternatieve uitvaarten willen we de traditie behouden om de overledene te overluiden. Traditioneel is, dat wanneer iemand komt te overlijden, de eerst volgende morgen om 11:00 uur de klokken worden geluid. Familie/begrafenisondernemer moet wel aangeven of dit gewenst is.

 • Begraafplaats

   • Begraafplaats is voor alle mensen in Netterden beschikbaar ongeacht welke overtuiging.

 • Crematie

   • Uiteraard is de keuze vrij om te kiezen voor crematie of begraven. Het kerkgebouw is in beide gevallen beschikbaar als afscheidsruimte.

   • Op de begraafplaats is ook een mogelijkheid voor een urnengraf

 • Koor

   • Naast tal van mogelijkheden voor een muzikale omlijsting mag er altijd een beroep worden gedaan op het Gemengde koor van Netterden, voor zowel katholieke als niet-katholieke uitvaarten

   • In overleg is er van alles mogelijk qua repertoire.

 • Afscheid op de vooravond van de uitvaart.

   • Wanneer er wensen zijn om op de vooravond van de uitvaart een extra viering te houden of een mogelijkheid tot condoleren en laatste groet, dan kan dat gefaciliteerd worden.

   • Van de overledene kan afscheid worden genomen in de Piëta Kapel.