Financiële verantwoording 2012

Activiteiten en financiële gegevens over het jaar 2012

Toelichting

Het afgelopen jaar is de stichting hoofdzakelijk betrokken geweest bij de voorbereidingen van de restauratie van het interieur van het kerkgebouw. Zo heeft de stichting de inspanningsverplichting op zich genomen om het begrotingstekort van het restauratieproject te dichten. Dit komt er op neer dat wij proberen om ongeveer € 100.000 bij elkaar te krijgen, voor het einde van de restauratiewerkzaamheden. In dit kader hebben wij onderzocht welke fondsen en instellingen eventueel een bijdrage zouden willen leveren en naar aanleiding daarvan hebben wij veel verzoeken ingediend. Helaas hebben wij vooral afwijzingen ontvangen. De toegezegde bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds ad € 26.000,- geeft ons wel een flinke duw in de rug. Voor de reeds ontvangen bijdrage van €10.000,- uit het Coöperatief Dividend van de Rabobank geldt hetzelfde. Bij het startschot van de restauratie, op 23 december 2012, heeft u dan ook kunnen horen dat we al een eind op weg zijn. Op dit moment staat er reeds €41.554,86 op de bankrekening en de bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds (€ 26.000,-) zal naar verwachting in juni 2013 op de bankrekening van de stichting worden gestort. In totaal is er dus € 67.554,86 beschikbaar voor de restauratie. Wij zullen deze cijfers verder toelichten.

In 2010 en 2011 zijn wij bij vrijwel alle inwoners van Netterden langs geweest om uitleg te geven over de doelstelling van de stichting en om incassoformulieren op te halen. Door het invullen van het incassoformulier machtigt u de stichting om elk jaar een vast bedrag van uw rekening af te schrijven. Het gaat hier om de Jaarlijkse Stichting Bijdrage waarmee u de doelstelling van de stichting steunt. Inmiddels hebben wij ongeveer 200 vaste donateurs waarvan wij in 2012 ruim € 3.600,- hebben ontvangen. Daarnaast hebben wij via eenmalige donaties ruim € 12.000,- ontvangen en hebben we € 370,- aan rente op onze spaarrekening ontvangen. De totale inkomsten over 2012 bedroegen € 15.997,02. Onder de eenmalige donaties rekenen wij tevens de bijdrage van de Rabobank en de giften die wij hebben ontvangen in de ‘geldkist’. Deze kist wordt bij zo veel mogelijk gelegenheden neergezet zodat mensen een vrije gift kunnen doen.

De totale uitgaven over 2012 bedroegen € 4.882,62. Het grootste deel daarvan betreft een bijdrage aan de nieuwe kachel, te weten € 4.671,67. Een nieuwe kachel was een voorwaarde voor de restauratie. Met andere woorden; zonder nieuwe kachel zou de restauratie niet doorgaan. Voor het overige heeft de stichting vrijwel geen kosten gehad. € 24,08 in verband met de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel, € 21,50 aan bankkosten en € 165,37 in verband met verzekeringen. De kosten kunnen zo laag blijven omdat in alle andere benodigdheden kosteloos wordt voorzien.