TarievenTarievenlijst Stg. Kerspelkerk Sint Walburgis m.i.v. 14-03-2018


Stg.
Kerspelkerk
  (A tarief)
Stg. Kerspelkerk 
  (B tarief)
Gebedsintentie
€5,00 €5,00
Gemengd koor (incl. dirigent/organist)
€100,00 €130,00
Jubileumviering tijdens weekendviering
€50,00 €76,00
Jubileumviering door de week
€159,00 €242,00
Huwelijksviering (burgerlijk huwelijk)
€275,00 €350,00
Overlijden


Avondwake/ uitvaartviering / begrafenis
€331,00 €504,00
Avondwake/ uitvaartviering
€347,00 €527,00
Uitvaartviering / bijeenkomst met begrafenis
€275,00 €350,00
Uitvaartviering zonder begrafenis in Netterden
€247,00 €375,00
Avondwake met begrafenis
€163,00 €247,00
Avondwake
€153,00 €233,00
Afscheid nemen overledene/condoleren familie op de dag vóór de begrafenis voor elk uur of deel daarvan
€50,00 €75,00
collecte:   tijdens avondwake/uitvaartviering wordt er een collecte gehouden die bestemd is voor gebedsintenties voor de overledene. Vanuit de Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis zijn er  maximaal 12 gebedsintenties ná de uitvaart. 

Begrafenis per enkeldiep/dubbel graf Termijn
 in jaren
Stg.
 Kerspelkerk
   (A tarief)
Stg. Kerspelkerk 
(B tarief)
Grafrecht 20 €322,00 €437,00
Onderhoud 20 €322,00 €437,00
Verwijderingskosten (m.i.v. 2013) 20 €182,00 €247,00
Urn in urnengroeve 20 €210,00 €285,00
Onderhoud 20 €210,00 €285,00
Verwijderingskosten (m.i.v. 2013) 20 €182,00 €247,00
Bijzettingen


Bijzetting in dubbel graf 20 €130,00 €175,00
Bijzetting urn in urnengroeve 20 €130,00 €175,00
Verlengingen


Verlenging grafrecht 10 €163,00 €221,00
Onderhoud bij verlenging grafrecht 10 €163,00 €221,00
Verlenging urn in urnengroeve 10 €189,00 €257,00
Onderhoud bij verlenging urn in urnengroeve 10 €189,00 €257,00
Het grafrecht komt 20 jaar na de laatste in het graf bijgezette overledene te vervallen
Bijzetting van een tweede overledene in een graf of urnengroeve kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van het grafrecht met een zodanige termijn dat dit grafrecht nog 20 jaar zal voortduren.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om wijzigen door te voeren en om van tarieven en regels af te kunnen wijken indien naar het oordeel van het bestuur bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Type- en drukfouten voorbehouden