Home

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis Netterden

Zondag 26 mei 2019 om 10:00 uur een Mariaviering
In de St. Walburgiskerk te Netterden Walburgisplein 1
Netterden: Maria als inspiratiebron ( www.kerspelkerk.nl )

(m.m.v. het Gemengdkoor Netterden)
Is er een vrouw van wie meer gedichten, beelden, schilderingen en portretten gemaakt zijn dan van Maria? Het leven van Maria wordt getekend – zoals trouwens ieder mensenleven – door vreugde en pijn, geluk en verdriet. Want ze heeft zich totaal en onvoorwaardelijk gegeven. Ze fungeert als voorbeeld en als inspiratiebron, als toppunt van zuiverheid en als vertrouwde moederfiguur. Daarover willen we in deze Mariaviering nadenken, om zo haar figuur weer tot leven te brengen.
De viering vindt plaats op zondag 26 mei 2019 om 10:00 uur in de Walburgiskerk in Netterden en wordt verzorgd door de werkgroep Anders Be-Leven met muzikale ondersteuning van het Gemengd Koor.
De volgende viering is op zondag 16 juni om 9:30 uur ter gelegenheid van de jaarlijkse kermis met aansluitend de processie. Kermismaandag is er in alle vroegte een gildeviering om 8:00 uur. • De Sint Walburgiskerk is dagelijks geopend:
  • 1 april t/m 30 september van 10:00 tot 16:00 uur.
  • 1 oktober t/m 31 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
  • Alleen het torenportaal en de Piëtakapel zijn toegankelijk
  • Er kan een kaarsje worden gebrand voor een dierbare
  • Voor het aanmelden van rondleidingen klikt u hier.
  • Maandelijks zijn er vieringen in deze mooie kerk, voor de agenda klikt u hier.
  • Voor het opgeven van gebedsintenties klikt u hier  • Inleiding
  • Het kerspelkerkje in Netterden dateert ergens van rond het jaar 1200.  Deze kerk heeft in 1876 een totale verbouwing ondergaan door de beroemde architect Pierre Cuypers, bekend van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. In 2013 en 2014 heeft er mede door een riante subsidiebijdrage van de provincie Gelderland een grondige binnenrestauratie plaats gevonden. Het interieur is dan ook in authentieke stijl geretoucheerd zoals Cuypers dat indertijd bedoeld heeft. De volgende video geeft een goede reconstructie van hoe het restauratie proces heeft plaats gevonden met het uiteindelijke overweldigende resultaat.

   Klik hier voor volledig beeldweergave

   • De kerk heeft tot 25 februari 2018  nog dienst gedaan als Katholieke parochiekerk maar door de ontkerkelijking in de gehele westerse wereld heeft ook dit Kathedraaltje er niet aan kunnen ontkomen dat het aan de eredienst werd onttrokken. 

    Al rond de laatste eeuwwisseling werd al snel duidelijk dat het traditionele Katholieke geloof het  moeilijk zou gaan krijgen.  Dat kerksluitingen eraan zaten te komen werd inwoners van het dorp Netterden al snel duidelijk. Hierop anticiperend werden initiatieven genomen om een stichting in het leven te roepen die machtig zou zijn om het eigendomsrecht van deze kerk te kunnen verwerven, maar nog belangrijker de binding van deze kerk voort te zetten met de gemeenschap van Netterden naar nieuwe moderne maatstaven, waarbij het vooral van belang is dat het gebouw als gemeenschapshuis wordt gezien voor tal van maatschappelijke activiteiten in en rond het dorp Netterden.  De Stichting Kerspelkerk St. Walburgis Netterden is dan ook de grondlegger om hier een nieuw begin te maken.