Home

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis Netterden

Kermisviering met traditionele Processie in de Sint Walburgiskerk te Netterden 

Op zondag 16 juni aanvang 09:30 uur

Walburgisplein 1 te Netterden

Dat is het thema van de kermisviering in Netterden welke plaatsvindt op zondag 16 juni om 9:30 uur in de Walburgiskerk. Aansluitend volgt de processie, een mooie gedragen traditie.

Dragen is zorgen voor iemand. Mensen hebben mensen nodig om voor elkaar op te komen, om samen te werken aan ieders welzijn en geluk. Mensen hebben mensen nodig die tijd en aandacht voor hen hebben. De dorpskermis is daarbij een mooi jaarlijks terugkerend moment om los van de dagelijkse beslommeringen met elkaar in contact te komen. De kermisviering en de kermis worden gedragen door het gehele dorp. Fanfare Concordia, Schutterij Walburgisgilde, het Gemengd Koor Netterden, werkgroep Anders Be-Leven en heel veel vrijwilligers zorgen voor een gedragen viering.

Voordat maandagmorgen 17 juni de vogel er af wordt geschoten, is er in alle vroegte om 8:00 uur een gildeviering. Ondanks dit ongewoon vroege tijdstip, geeft dit een ongekend gevoel van samenzijn en verbondenheid. Alle muzikanten, schutters en vendeliers zijn hierbij wederom aanwezig.

Voor beide vieringen bent u van harte welkom.

 • De Sint Walburgiskerk is dagelijks geopend:
  • 1 april t/m 30 september van 10:00 tot 16:00 uur.
  • 1 oktober t/m 31 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
  • Alleen het torenportaal en de Piëtakapel zijn toegankelijk
  • Er kan een kaarsje worden gebrand voor een dierbare
  • Voor het aanmelden van rondleidingen klikt u hier.
  • Maandelijks zijn er vieringen in deze mooie kerk, voor de agenda klikt u hier.
  • Voor het opgeven van gebedsintenties klikt u hier  • Inleiding
  • Het kerspelkerkje in Netterden dateert ergens van rond het jaar 1200.  Deze kerk heeft in 1876 een totale verbouwing ondergaan door de beroemde architect Pierre Cuypers, bekend van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. In 2013 en 2014 heeft er mede door een riante subsidiebijdrage van de provincie Gelderland een grondige binnenrestauratie plaats gevonden. Het interieur is dan ook in authentieke stijl geretoucheerd zoals Cuypers dat indertijd bedoeld heeft. De volgende video geeft een goede reconstructie van hoe het restauratie proces heeft plaats gevonden met het uiteindelijke overweldigende resultaat.

   Klik hier voor volledig beeldweergave

   • De kerk heeft tot 25 februari 2018  nog dienst gedaan als Katholieke parochiekerk maar door de ontkerkelijking in de gehele westerse wereld heeft ook dit Kathedraaltje er niet aan kunnen ontkomen dat het aan de eredienst werd onttrokken. 

    Al rond de laatste eeuwwisseling werd al snel duidelijk dat het traditionele Katholieke geloof het  moeilijk zou gaan krijgen.  Dat kerksluitingen eraan zaten te komen werd inwoners van het dorp Netterden al snel duidelijk. Hierop anticiperend werden initiatieven genomen om een stichting in het leven te roepen die machtig zou zijn om het eigendomsrecht van deze kerk te kunnen verwerven, maar nog belangrijker de binding van deze kerk voort te zetten met de gemeenschap van Netterden naar nieuwe moderne maatstaven, waarbij het vooral van belang is dat het gebouw als gemeenschapshuis wordt gezien voor tal van maatschappelijke activiteiten in en rond het dorp Netterden.  De Stichting Kerspelkerk St. Walburgis Netterden is dan ook de grondlegger om hier een nieuw begin te maken.