Home

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis Netterden

YouTube-video


Netterden ziet het licht!
Netterden ziet het licht met de kerstviering op kerstavond om 19:00 uur in de Walburgiskerk. Kerk open vanaf 18:30 uur

Als iemand het licht ziet, dan begrijpt hij wat hij daarvoor nog niet begreep; 
een oplossing is in zicht. Maar het betekent ook geboren worden of ontstaan. 
Hoe mooi is dat om te beseffen dat beide betekenissen centraal staan in deze kerstviering van Anders Be-Leven. 
Het gaat ook om een helpende hand, 
en bemoedigend woord of een luisterend oor. 
Het licht weer midden in het leven zetten, 
met hart en ziel vanuit passie en toewijding.

In het licht staat ook het Gemengd Koor Netterden dat enthousiast mooie kerstliederen laat weerklinken. 
Hartverwarmend is na afloop de koffie en glühwein! We nodigen u allen van harte uit om samen kerst te komen vieren.
 • De Sint Walburgiskerk is dagelijks geopend:
  • 1 april t/m 30 september van 10:00 tot 16:00 uur.
  • 1 oktober t/m 31 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
  • Alleen het torenportaal en de Piëtakapel zijn toegankelijk
  • Er kan een kaarsje worden gebrand voor een dierbare
  • Voor het aanmelden van rondleidingen klikt u hier.
  • Maandelijks zijn er vieringen in deze mooie kerk, voor de agenda klikt u hier.
  • Voor het opgeven van gebedsintenties klikt u hier  • Inleiding
  • Het kerspelkerkje in Netterden dateert ergens van rond het jaar 1200.  Deze kerk heeft in 1876 een totale verbouwing ondergaan door de beroemde architect Pierre Cuypers, bekend van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. In 2013 en 2014 heeft er mede door een riante subsidiebijdrage van de provincie Gelderland een grondige binnenrestauratie plaats gevonden. Het interieur is dan ook in authentieke stijl geretoucheerd zoals Cuypers dat indertijd bedoeld heeft. De volgende video geeft een goede reconstructie van hoe het restauratie proces heeft plaats gevonden met het uiteindelijke overweldigende resultaat.

   Klik hier voor volledig beeldweergave

   • YouTube-video


    De kerk heeft tot 25 februari 2018  nog dienst gedaan als Katholieke parochiekerk maar door de ontkerkelijking in de gehele westerse wereld heeft ook dit Kathedraaltje er niet aan kunnen ontkomen dat het aan de eredienst werd onttrokken. 

    Al rond de laatste eeuwwisseling werd al snel duidelijk dat het traditionele Katholieke geloof het  moeilijk zou gaan krijgen.  Dat kerksluitingen eraan zaten te komen werd inwoners van het dorp Netterden al snel duidelijk. Hierop anticiperend werden initiatieven genomen om een stichting in het leven te roepen die machtig zou zijn om het eigendomsrecht van deze kerk te kunnen verwerven, maar nog belangrijker de binding van deze kerk voort te zetten met de gemeenschap van Netterden naar nieuwe moderne maatstaven, waarbij het vooral van belang is dat het gebouw als gemeenschapshuis wordt gezien voor tal van maatschappelijke activiteiten in en rond het dorp Netterden.  De Stichting Kerspelkerk St. Walburgis Netterden is dan ook de grondlegger om hier een nieuw begin te maken.