Home

Stichting Kerspelkerk Sint Walburgis Netterden

Viering op zondag 8 maart 2020 om 10:00 uur in de St. Walburgiskerk te Netterden

YouTube-video


Wat is vrijheid voor ons? Vrijheid is iets waar iedereen naar verlangt, maar niet altijd vanzelfsprekend is. Op zondag 8 maart 2020 om 10:00 uur is er een viering in de Walburgiskerk waar vrijheid en bevrijding centraal staan. Centraal staat het oorlogsdagboek met dagboekfragmenten van een bewoner uit Netterden met levensechte verhalen over de laatste week van maart 1945, de laatste dagen voor de bevrijding van deze grensstreek. Verhalen en gedachten zullen worden afgewisseld met bijpassende muziek van Fanfare Concordia. Na afloop is er gelegenheid voor een kop koffie of thee.
Werkgroep Anders Be-Leven nodigt u van harte uit voor deze viering. De volgende vieringen zijn op zondag 12 april Paasviering en op zondag 10 mei Mariaviering / moederdagviering.

 • De Sint Walburgiskerk is dagelijks geopend:
  • 1 april t/m 30 september van 10:00 tot 16:00 uur.
  • 1 oktober t/m 31 maart van 10.00 tot 15.00 uur.
  • Alleen het torenportaal en de Piëtakapel zijn toegankelijk
  • Er kan een kaarsje worden gebrand voor een dierbare
  • Voor het aanmelden van rondleidingen klikt u hier.
  • Maandelijks zijn er vieringen in deze mooie kerk, voor de agenda klikt u hier.
  • Voor het opgeven van gebedsintenties klikt u hier  • Inleiding
  • Het kerspelkerkje in Netterden dateert ergens van rond het jaar 1200.  Deze kerk heeft in 1876 een totale verbouwing ondergaan door de beroemde architect Pierre Cuypers, bekend van onder meer het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. In 2013 en 2014 heeft er mede door een riante subsidiebijdrage van de provincie Gelderland een grondige binnenrestauratie plaats gevonden. Het interieur is dan ook in authentieke stijl geretoucheerd zoals Cuypers dat indertijd bedoeld heeft. De volgende video geeft een goede reconstructie van hoe het restauratie proces heeft plaats gevonden met het uiteindelijke overweldigende resultaat.

   Klik hier voor volledig beeldweergave

   • YouTube-video


    De kerk heeft tot 25 februari 2018  nog dienst gedaan als Katholieke parochiekerk maar door de ontkerkelijking in de gehele westerse wereld heeft ook dit Kathedraaltje er niet aan kunnen ontkomen dat het aan de eredienst werd onttrokken. 

    Al rond de laatste eeuwwisseling werd al snel duidelijk dat het traditionele Katholieke geloof het  moeilijk zou gaan krijgen.  Dat kerksluitingen eraan zaten te komen werd inwoners van het dorp Netterden al snel duidelijk. Hierop anticiperend werden initiatieven genomen om een stichting in het leven te roepen die machtig zou zijn om het eigendomsrecht van deze kerk te kunnen verwerven, maar nog belangrijker de binding van deze kerk voort te zetten met de gemeenschap van Netterden naar nieuwe moderne maatstaven, waarbij het vooral van belang is dat het gebouw als gemeenschapshuis wordt gezien voor tal van maatschappelijke activiteiten in en rond het dorp Netterden.  De Stichting Kerspelkerk St. Walburgis Netterden is dan ook de grondlegger om hier een nieuw begin te maken.